KSJ is niet meer, vanaf nu is het KSA en dat zal zo blijven.
Ter verduidelijking, wij zijn nog steeds dezelfde jeugdbeweging met dezelfde begeleiding. Onze activiteit is nog steeds voor iedereen, jongen of meisje. Iedereen tussen 4 en 16 jaar mag lid worden en elke zaterdag van 13:30 tot 16:30 komen mee spelen.

Als je meer wilt weten over waarom en hoe we van naam zijn veranderd kan je deze informatie vinden op de site van
KSA Nationaal.